5-og oktobra 2000
Sindikat Radio televizije Srbije

Sindikat RTS "Nezavisnost"
11000 Beograd, Takovska 10
tel/fax: 321 1659
tel :321 1690
E-mail: tsnezavisni@rts.rs

 
Dobrodošli na sajt sindikata RTS NEZAVISNOST
 

Početna stranica

V E S T I

AKTUELNO

POČETNA
  O NAMA
  ISTORIJAT
  DOKUMENTI
  UČLANITE SE
  POMOĆ ČLANSTVU
  PIŠITE NAM
  LINKOVI
  FOTOGALERIJA
  FORUM
   
 
UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI
Radio Televizija Srbije
Međunarodna sindikalna mreža - Sektor medija, umetnosti i zabave
Republička Radiodifuzna Agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Evropska unija
Evropska radiodifuzna unija
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Medija centar
ANEM
Časopis Republika
Misija OEBS u Srbiji
Međunarodna konferencija slobodnih sindikata

 

 

16. septembar 2013.

DOSTA! FLAJERI

 

27. avgust 2013.

 

 

6. avgust 2013.

 

dijagram koeficijenata

 

25. jun 2013.

 

 

11. jun 2013.

 

OBAVEŠTENJE ZA ZAPOSLENE

Sindikat RTS NEZAVISNOST je  podneo krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja protiv generalnog direktora A.T. zbog:

 • nezakonite podele ogromnih varijabila povlašćenim zaposlenima i
 • prekoračenja mase novčanih sredstava za stimulativni deo, koje iznosi do 25% u odnosu na iznos koji je predviđen Kolektivnim ugovorom.

Sindikat RTS NEZAVISNOST nikad nije tražio ukidanje stimulativnog dela za zaposlene, koji je predviđen kolektivnim ugovorom.

Ujedno obaveštavamo zaposlene da Sindikat RTS NEZAVISNOST nikad nije tražio ukidanje bilo koje vrste socijalnih davanja materijalno ugroženim zaposlenima i smatra da je sramotno što je zaslugom generalnog direktora A.T. više od polovine zaposlenih dovedeno u položaj da prima socijalnu pomoć.

Naprotiv, Sindikat RTS NEZAVISNOST je još pre tri godine predlagao da ta socijalna pomoć, uvećana do 700 koeficijenata, bude pretočena u povećanje najnižih koeficijenata (samo za zaposlene sa koeficijentom do 4,8). Taj predlog nisu prihvatili ostali „sindikati“ i generalni direktor A.T. jer bi time izgubili postojeće diskreciono pravo da sami proizvoljno određuju kome, kada i koliko će udeliti socijalne pomoći.

Što se tiče nagrade radnika meseca, nadamo se da to ni do sada nije delio generalni direktor A.T. niti ostali „sindikati“ već sami zaposleni neposrednim glasanjem.

Sindikat RTS NEZAVISNOST nikad nije tražio ukidanje socijalne pomoći, niti nagradu radnika meseca, ni od koga pa ni od „nadležnih institucija“.

Sindikat RTS NEZAVISNOST upozorava generalnog direktora A.T. i ostale „sindikate“, da svaki pregovori oko promene kolektivnog ugovora bez učešća reprezentativnog Sindikata RTS NEZAVISNOST predstavljaju kršenje Zakona o radu čime bi se nastavila  praksa sve češćeg nezakonitog postupanja u RDU RTS.

Upozoravamo generalnog direktora A.T. da će Sindikat RTS NEZAVISNOST podneti krivičnu prijavu zbog uvrede i klevete Sindikata RTS NEZAVISNOST i njegovog glavnog poverenika, zbog obaveštenja okačenog na oglasnoj tabli 10.06.2013. potpisanog od strane generalnog direktora A.T. u kome se iznose netačnosti i laži o radu Sindikata RTS NEZAVISNOST.

 

Beograd, 11.06.2013.  

Sindikat RTS NEZAVISNOST
Zamenik glavnog poverenika

Dragan Popović


 

14. maj 2013.


28. mart 2013.

 


 

13. februar 2013.

 


 

13. februar 2013.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Obaveštavamo sve članove Sindikata RTS »Nezavisnost« da je dana 07.02.2013. godine održan poslednji sastanak pregovaračkih timova za zaključivanje Kolektivnog ugovora za RDU RTS na kome su se pregovarački odbori izjasnili o pozicijama za tekst Kolektivnog ugovora.

 1. Pregovarački tim poslodavca, kao konačni tekst Kolektivnog ugovora, koji želi da potpiše, uzima stari Kolektivni ugovor sa izmenama:
 • Ukida se jubilarna nagrada za 40 godina;
 • Ukida se član 39 Kolektivnog ugovora;
 • Ukida se fiksiran datum 15. u mesecu za akontaciju zarade i ostaje klauzula da se isplaćuje u dva dela, a najkasnije do kraja meseca za predhodni mesec;
 • Ostali deo Kolektivnog ugovora ostaje isti uz tehničku redakciju teksta bez povećanja davanja za topli obrok i regres.
 1. Samostalni sindikat RTS-a, Strukovni sindikat RTS-a i Sindikat novinara Srbije pristaju da potpišu ovakav tekst ponudjen od strane poslodavca bez povećanja za topli obrok i regres.
 2. Sindikat RTS »Nezavisnost« kao uslov za potpisivanje ovakvog teksta Kolektivnog ugovora traži izmenu člana koji reguliše topli obrok i regres, od koga neće odustati, i to:
 • Mesečnu ishranu (topli obrok) u toku rada za dane provedene na radu u visini od 20% od prosečne mesečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistike;
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmor u visini prosečne mesečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistike;

Sindikat RTS "Nezavisnost" obaveštava članstvo i zaposlene da teret "krize" treba da podnesu svi podjednako, a ne kao što poslodavac i drugi sindikati hoće da potpišu, da bahate zarade povlašćenih kategorija zaposlenih koji se poslednjih meseci isplaćuju i prelaze svaku meru pristojnosti, ostaju i dalje na snazi. Sindikat RTS "Nezavisnost" će pozvati svoje članstvo i ostale zaposlene na sve vidove sindikalne borbe da zaštite svoja prava i materijalni položaj sebe i svojih porodica.

Beograd, 13.02.2013. god

Sindikat RTS Nezavisnost

Dragan Milanović Pilac,
glavni poverenik


18. januar 2013.

 


 

 

 

 

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RDU RTS


PRILOG II KOLEKTIVNOG UGOVORA - KOEFICIJENTI


 

 

ZAHTEV SINDIKATU
- SNIMATELJI

Vesti 2014

Vesti 2013

Vesti 2012

 

 

Početna | O nama | Istorijat | Dokumenti | Učlanite se | Pomoć članstvu | Pišite nam

Linkovi | Fotogalerija | Forum